Reklamacja dobrze rozpatrzona

Każdy Klient jest dla nas bardzo ważny, dlatego do każdej zgłoszonej reklamacji podchodzimy bardzo indywidualnie i z należytą troską, podejmując niezwłoczne działania w celu usunięcia wady, bądź też wymiany uszkodzonego produktu.

Warunki reklamacji

Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@seart.pl Reklamacja musi zawierać:

 1. dokładny opis wady,
 2. zdjęcia - wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania, w którym zamówienie zostało dostarczone,
 3. w przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej transportowo - dodatkowo skan protokołu szkody sporządzonej w momencie dostawy w obecności kuriera, ktory zawiera szczegółówy opis uszkodzonego produktu, a także stan opakowania,
 4. informację o roszczeniach względem wadliwego produktu jak naprawa / wymiana produktu / obniżenie ceny / zwrot pieniędzy.

Dział reklamacji po otrzymaniu zgłoszenia, w trybie pilnym podejmie kroki w celu rozwiązania reklamcji.

Przebieg reklamacji:

 1. przyjęcie zgłoszenia,
 2. ustosunkowanie się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
 3. przesłanie decyzji o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową na adres z korespondencji,
 4. rozwiązanie reklamacji w terminie 1 - 8 tygodni, w zależności od formy rozwiązania reklamacji..

Przy składaniu roszczeń należy pamiętać:

 1. nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny,
 2. przy żądaniu obniżenia ceny, należy określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona. Obniżka cenowa musi byc adekwatna do wady produktu.
 3. ustosunkowanie się do reklamcji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności jednak nie oznacza to, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową,
 4. w przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy w terminie około 8 tygodni w zależności od dostępności produktu, a jeśli będzie to niemożliwe – Klient otrzyma zwrot pieniędzy.

Reklamacji nie podlegają:

 1. drobne różnice kolorystyczne, ponieważ realny kolor produktu może się nieznacznie różnić od wersji elektronicznej, na którą mają wpływ miedzy innymi indywidualne ustawienia monitora każdego Klienta,
 2. wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub pielęgnacji produktu,
 3. uszkodzenia mechaniczne powstałe po wydaniu produktu w ręce Klienta,
 4. wady powstałe po upływie gwarancji.

Reklamacje rozpatrywane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura obsługi.

Rękojmia

Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.

O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:

- nie ma właściwości, które powinna mieć;

- nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama;

- nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;

- jest niekompletna;

- jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.

Wada prawna polega na tym, że sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz osoby trzeciej.

Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

W ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsument może żądać:

- wymiany towaru na nowy;

- naprawy towaru;

- obniżenia ceny;

- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Dokonując wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

- nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;

- kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona.