Reklamacja dobrze rozpatrzona

Każdy Klient jest dla nas bardzo ważny, dlatego do każdej zgłoszonej reklamacji podchodzimy bardzo indywidualnie i z należytą troską, podejmując niezwłoczne działania w celu usunięcia wady, bądź też wymiany uszkodzonego produktu.

Warunki reklamacji

Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@seart.pl Reklamacja musi zawierać:

 1. dokładny opis wady,
 2. zdjęcia - wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania, w którym zamówienie zostało dostarczone,
 3. w przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej transportowo - dodatkowo skan protokołu szkody sporządzonej w momencie dostawy w obecności kuriera, ktory zawiera szczegółówy opis uszkodzonego produktu, a także stan opakowania,
 4. informację o roszczeniach względem wadliwego produktu jak naprawa / wymiana produktu / obniżenie ceny / zwrot pieniędzy.

Dział reklamacji po otrzymaniu zgłoszenia, w trybie pilnym podejmie kroki w celu rozwiązania reklamcji.

Przebieg reklamacji:

 1. przyjęcie zgłoszenia,
 2. ustosunkowanie się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
 3. przesłanie decyzji o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową na adres z korespondencji,
 4. rozwiązanie reklamacji w terminie 1 - 8 tygodni, w zależności od formy rozwiązania reklamacji..

Przy składaniu roszczeń należy pamiętać:

 1. nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny,
 2. przy żądaniu obniżenia ceny, należy określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona. Obniżka cenowa musi byc adekwatna do wady produktu.
 3. ustosunkowanie się do reklamcji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności jednak nie oznacza to, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową,
 4. w przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy w terminie około 8 tygodni w zależności od dostępności produktu, a jeśli będzie to niemożliwe – Klient otrzyma zwrot pieniędzy.

Reklamacji nie podlegają:

 1. drobne różnice kolorystyczne, ponieważ realny kolor produktu może się nieznacznie różnić od wersji elektronicznej, na którą mają wpływ miedzy innymi indywidualne ustawienia monitora każdego Klienta,
 2. wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub pielęgnacji produktu,
 3. uszkodzenia mechaniczne powstałe po wydaniu produktu w ręce Klienta,
 4. wady powstałe po upływie gwarancji.

Reklamacje rozpatrywane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura obsługi.