Konta Bankowe

Numer konta bankowego wraz z danymi firmy jest podany w potwierdzeniu każdego zamówienia.

Seart Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Kotlice 103
26-020 Chmielnik
Nr. konta - MBANK- 55 1140 2004 0000 3002 8367 4515
Nr. konta dla płatności w euro - 41 1140 2004 0000 3312 1919 6940

SEART GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Kotlicach , Kotlice 103, 26- 020 Chmielnik wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 1035186, o kapitale zakładowym równym 200.000 zł, NIP: 6572978750, REGON: 525261895

Przedpłata na konto firmowe