INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin usługi wnoszenia


(obowiązuje od dnia 01.08.23r)

Niniejszy Regulamin określa zakres usług świadczonych przez Seart Group sp. z o.o. z siedzibą w Kotlicach, Kotlice 103, 26- 020 Chmielnik wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 1035186, o kapitale zakładowym równym 200.000 zł, NIP: 6572978750, REGON: 525261895 na rzecz Klientów w zakresie dostawy oraz wnoszenia mebli kupionych przez Klientów w sklepie www.seart.pl.

§ 1. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówień złożonych w sklepie internetowym www.seart.pl na wartość powyżej 1000 zł brutto jest bezpłatna i realizowana za pośrednictwem firmy transportowej DTS Transport sp. z o.o.– firma transportowa, specjalizująca się w transporcie mebli na zasadzie Home Delivery w obsadzie dwuosobowej.

 2. Czas dostawy przesyłki wynosi od 3 do 5 dni roboczych od momentu podjęcia przesyłki z magazynu Seart Group sp. z o.o. przez Przewoźnika. Przewoźnik informuje Klienta o planowanej dacie dostawy poprzez e-mail, a w dniu dostawy Kierowca kontaktuje się z nim w celu potwierdzenia dostawy oraz podaje przybliżone godziny dostawy.

 3. Dostawy są realizowane w dni robocze.

 4. Usługi świadczone za pośrednictwem DTS Transport to:

  1. transport zamówienia pod wskazany adres,
  2. wniesienie mebli do lokalu Klienta,
  3. rozpakowanie towaru,
  4. okazanie towaru Klientowi w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń lub wad jakościowych,
  5. każdorazowe okazanie Klientowi jakości elementów szklanych,
  6. ustawienie mebli w lokalu Klienta w miejscu wskazanym przez Klienta,
  7. mini montaż (zestawienie ze sobą dwóch elementów tzn., np. nałożenie góry od kredensu na dół),
  8. możliwość wyniesienia elementów zabezpieczających i opakowań do przydomowego śmietnika lub śmietnika komunalnego.
 5. Usługa dostawy i wnoszenia nie obejmuje:

  1. przerabiania mebli w celu ich wniesienia lub ustawienia,
  2. montażu mebli.
 6. Dostawa niezrealizowana z przyczyn wskazanych w ust. 7 poniżej uznawana jest za dostawę zrealizowaną zgodnie z zamówieniem, a ustalenie nowego terminu dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, którymi zostanie obciążony Klient. Koszt ponownej dostawy towaru wynosi w przybliżeniu 200,00 zł - 1000,00 zł i zostanie podany do wiadomości Klienta przed wyznaczeniem nowego terminu dostawy.

 7. Przyczynami powodującymi obciążenie Klienta płatnością za usługę dostawy towaru są:

  1. nieobecność Klienta w miejscu dostawy w wyznaczonym na zleceniu transportowym i podanym wcześniej w wiadomości e-mail terminie (Przewoźnik zobowiązany jest do oczekiwania na Klienta pod adresem dostawy około 15 minut),
  2. błędnie wskazany adres dostawy lub numer telefonu kontaktowego na zleceniu zaakceptowanym przez Klienta,
  3. uszkodzenia urządzeń informujących o przyjeździe Przewoźnika takich jak dzwonek do drzwi, dzwonek przy bramie czy domofon, a informacja o tym nie została umieszczona na zleceniu,
  4. nieobecność pod wskazanym adresem osób upoważnionych do odbioru towaru.
 8. Podczas realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania protokołu dostawy towaru. Odmowa podpisania protokołu skutkuje odmową wydania towaru przez Przewoźnika, a usługa uważana jest za zrealizowaną zgodnie z zamówieniem.

 9. Wszelkie uwagi dotyczące obsługi dostawy i uszkodzenia dostarczonego towaru muszą zostać zgłoszone poprzez stosowną adnotację na protokole dostawy lub protokole uszkodzeń mechanicznych. Brak adnotacji dotyczącej obsługi dostawy lub stwierdzonych uszkodzeń może być podstawą do odrzucenia reklamacji przez firmę DTS. Adnotacje na zleceniu dotyczące stwierdzonych uszkodzeń nie stanowią jednak zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 2. WNIESIENIE

 1. Klient odpowiada za weryfikację gabarytów kupionych mebli pod kątem możliwości ich wniesienia do domu/mieszkania, przed złożeniem zamówienia.

 2. Klient powinien upewnić się, że istnieje fizyczna możliwość wniesienia mebli, czyli jest przygotowane wolne miejsce, a meble zmieszczą się w otworze drzwiowym w domu/mieszkaniu Klienta, na klatce schodowej oraz w windzie bez konieczności demontażu mebli lub elementów zabudowy lub rozpakowywania mebli. Sklep seart.pl oraz DTS Transport nie ponosi odpowiedzialności za błędy w ocenie wielkości przesyłek skutkujące brakiem możliwości dostarczenia mebla w oryginalnych opakowaniach, który odbywa się do tego przeznaczonymi ciągami komunikacyjnymi w budynku, bez narażenia Przewoźnika na ryzyko utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia towaru.

 3. Klient ma obowiązek zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również zabrudzeniami mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia (ściany, sufity, podłogi), w którym będą montowane meble.

 4. Wniesienie obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione na zamówieniu, chyba że Klient i Sklep seart.pl uzgodniły inaczej. W przypadku, gdy wniesienie towaru nie jest możliwe, firma transportowa może wnieść towar do miejsca, do którego jest taka możliwość, a wniesienie do miejsca przeznaczenia zostaje po stronie Klienta. Jeśli Klient zdecyduje o odmowie przyjęcia towaru w wyniku braku możliwości jego wniesienia, Przewoźnik zwróci towar na magazyn Sklepu seart.pl. Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu produktu.

 5. Jeśli Klient zdecyduje o odstąpieniu od umowy kupionego towaru, po stronie Klienta jest organizacja i pokrycie kosztów transportu towaru na magazyn Sklepu seart.pl.

§ 3. USŁUGI DODATKOWE

 1. Istnieje możliwość odpłatnego zamówienia w firmie DTS Transport usług dodatkowych:

  1. dostawa w wybranych godzinach (przedział 4-godzinny) dostępna tylko dla I strefy,
  2. odbiór zużytych mebli i urządzeń do utylizacji.
 2. W celu zamówienia dodatkowych usług wskazanych w ust. 1 powyżej należy skontaktować się bezpośrednio z firmą transportową.

1