Regulamin usługi wnoszenia


Regulamin dostawy oraz wnoszenia mebli zakupionych w sklepie www.seart.pl.

 

Niniejszy regulamin określa zakres usług świadczonych przez firmę SEART na rzecz Klientów w zakresie dostawy oraz wnoszenia mebli zakupionych przez Klientów w sklepie www.seart.pl

 1. Dostawa zamówień złożonych w sklepie internetowym www.seart.pl jest darmowa i realizowana za pośrednictwem firmy transportowej DTS Transport Sp. z o.o. – firma transportowa, specjalizująca się w transporcie mebli na zasadzie Home Delivery w obsadzie dwuosobowej. Serwisy są realizowane przez doświadczone i przeszkolone zespoły techniczne posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia i umiejętności do wykonywania oferowanych usług. Dostawy są realizowane samochodami dostawczymi o DMC 33,5T w zabudowie kontenerowej lub samochodami o DMC 7,5T przy dalszych trasach dystrybucyjnych.
 1. Czas dostawy przesyłki podjętej przez DTS Transport wynosi od 3 do 5 dni roboczych od momentu podjęcia przesyłki z magazynu SEART. Firma spedycyjna informuje o dacie dostawy poprzez powiadomienie sms, a w dniu dostawy Kierowca kontaktuje się w celu potwierdzenia dostawy oraz podje przybliżone godziny dostawy.
 1. Dostawy są realizowane w dni robocze (zależne od możliwości firmy transportowej i odległości od magazynu).
  1. Obsługa Klientów odbywa się w ramach wyznaczonych obszarów dystrybucyjnych w oddziałach DTS Transport: Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Lublin, Kraków, Katowice, Wrocław, Bydgoszcz, gdzie dostawa odbywa się w wyznaczone dni według poniższej tabeli:

 

Miejsce docelowe Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 Warszawa     
 Okolice Warszawy x  x 
 Wrocław     
 Okolice Wrocławia  x  x 
 Katowice     
 Okolice Katowic  x  x 
 Poznań     
 Okolice Poznania  x  x 
 Kraków     
 Okolice Krakowa  x  x 
 Grańsk     
 Okolice Gdańska  x  x 
 Łódź     
 Okolice Łodzi  x  x 
 Bydgoszcz     
 Okolice Bydgoszczy  x  x 
 Szczecin     
 Okolice Szczecina  x  x 
 Koszalin i okolice  x  x 
 Opole i okolice  x  x 
 Białystok i okolice  x  x 
 Lublin i okolice  x  x 
 Olsztyn i okolice x  x  x
 Kielce i okolice x  x  x
 Rzeszów i okolice x  x  x
 obsługa od poniedziałku do piątku
         x     brak możliwości dostawy
 1. Klient odpowiada za weryfikację gabarytów zakupionych mebli pod kątem możliwości ich wniesienia do domu/mieszkania, przed złożeniem zamówienia.
 1. Istnieje fizyczna możliwość wniesienia mebli, czyli jest przygotowane wolne miejsce, a meble mieszczą się w otworze drzwiowym w domu/mieszkaniu Klienta, na klatce schodowej oraz w windzie bez konieczności demontażu, rozpakowywania mebli lub elementów zabudowy.
 2. Wykonawca czyli firma SEART oraz DTS Transport nie ponosi odpowiedzialności za błędy w ocenie wielkości przesyłek skutkującej brakiem możliwości dostarczenia mebla w oryginalnych opakowaniach, który odbywa się do tego przeznaczonymi ciągami komunikacyjnymi w budynku bez narażenia Usługodawcy na ryzyko utraty zdrowia lub uszkodzenia mebla. Niestandardowe wymagania związane będą z koniecznością indywidualnej oceny możliwości i wyceny kosztów realizacji takiej usługi, przy czym Usługodawca ma prawo odmówić realizacji takiego zlecenia.
 1. Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi jak również zabrudzeniami mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia (ściany, sufity, podłogi), w którym będą montowane meble.
 1. Wniesienie obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione na zamówieniu, chyba że strony uzgodniły inaczej. Zaznaczamy jednak, iż ekipa ma prawo odmówić wniesienia elementów dodatkowych dostarczonych przez Klienta.
 1. W przypadku, gdy Klient odmówi przyjęcia towaru, ze względu na brak możliwości wniesienia ich do mieszkania/domu lub ze względu na możliwość odstąpienia od umowy firma zabierze meble, a Klient zostanie obciążony kosztami transportowymi wyliczonym przez firmę transportową (200,00zł-1000,00zł). Kwota zostanie potrącona z należności za zakupione przez Klienta meble. Powyższy zapis (punkt 10) nie dotyczy kolekcji Apolonia, Colette, Charlotte Maison, Charlotte II, Charlotte Persienne, Charlotte kuchnia, Dubel, Margot, Riviera oraz wszystkich produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta, dla których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  1. Usługi świadczone za pośrednictwem DTS Transport:

a) transport zamówienia pod wskazane miejsce,

b) wniesienie mebli do lokalu Klienta,

c) rozpakowanie towaru,

d) okazanie towaru Klientowi w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń lub wad jakościowych,

e) każdorazowe okazanie Klientowi jakości elementów szklanych,

f) ustawienie mebli w lokalu Klienta w miejscu wskazanym przez Klienta,

g) mini montaż (zestawienie ze sobą dwóch elementów tzn., np. nałożenie góry od kredensu na dół)

h) wyniesienie elementów zabezpieczających i opakowań do przydomowego śmietnika lub śmietnika komunalnego lub przekaże do utylizacji ww. elementów,

Usługa nie obejmuje:

a) przerabiania mebli w celu ich wniesienia lub ustawienia,

b) montażu mebli.

 1. Jeżeli dostawa nie została zrealizowana z powodu poniższych przyczyn dostawę uznaje się za zrealizowaną zgodnie z zamówieniem, a ponowne ustalenie nowego terminu dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, którymi zostanie obciążony kupujący Koszt ponownej dostawy może się wiązać z obciążeniem 200,00zł-1000,00zł: 

  a) nieobecność Klienta w miejscu dostawy w wyznaczonym na zleceniu transportowym terminie i podanym wcześniej w wiadomości sms (Usługodawca zobowiązany jest do oczekiwania na Klienta do 15 minut),

  b) błędnie wskazany adres dostawy lub numer telefonu kontaktowego na zleceniu zaakceptowanym przez Klienta,

  c) uszkodzenia urządzeń informujących o przyjeździe dostawy takich jak dzwonek do drzwi, dzwonek przy bramie czy domofon, a informacja o tym nie została umieszczona na zleceniu,

  d) nieobecność pod wskazanym adresem osób upoważnionych do odbioru towaru.

 1. Obowiązki Klienta.

  Podczas realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania protokołu dostawy towaru. Odmowa podpisania protokołu skutkuje odmową wydania towaru przez przedstawiciela Usługodawcy, a usługa uważana jest za zrealizowaną zgodnie z zamówieniem.

 1. Uwagi do dostawy

  Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzenia dostarczonego towaru muszą zostać zgłoszone poprzez stosowną adnotacje na protokole dostawy lub protokole uszkodzeń mechanicznych, brak adnotacji dotyczącej stwierdzonych uszkodzeń może być podstawą do odrzucenia reklamacji przez firmę DTS. Adnotacje na zleceniu dotyczące stwierdzonych uszkodzeń nie stanowią jednak zgłoszenia reklamacyjnego.

  Istnieje możliwość odpłatnego zamówienia w firmie DTS Transport usług dodatkowych poniżej wykaz usług. W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą transportową ewentualnie z naszym biurem obsługi Klienta.

 
Dodatkowe usługi świadczone przez Firmę DTS Transport: 
 
1. Dostawa w wybranych godzinach (przedział 4-godzinny) tylko dostępna dla I strefy,
2. Odbiór zużytych mebli i urządzeń do utylizacji.
 
Możliwość zorganizowania montażu mebli na życzenie Klienta, w celu ustalenia ceny i warunków prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą sklepu www.seart.pl
 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami wnoszenia spełnienie określonych wymogów.
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2016 r.