Drodzy Klienci, do realizacji Waszych zamówień wrócimy 3 czerwca. Przepraszamy za niedogodności!

INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności


I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Anna Sekuła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Seart.pl Anna Sekuła z siedzibą w Kotlicach 103, 26-020 Chmielnik, NIP: 6572432962, REGON: 292453318, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik nr 1604/05, obecnie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dalej zwana Administratorem. Baza danych jest zgłoszono do GIODO - nr księgi 129636, nazwa bazy danych "klienci_seart".

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkownika lub przedstawiciela Użytkownika w celu złożenia oferty, realizacji zawartej umowy sprzedaży lub o dzieło, dochodzenia należności z tytułu umowy sprzedaży lub o dzieło, tworzenia statystyk oglądalności strony i podstron Sklepu, świadczenia za pośrednictwem strony Sklepu usług (m.in. usługi konta), logowania do konta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, wystawienia faktury oraz do celów podatkowych wynikających z ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości. Po uzyskaniu zgody Użytkownika lub przedstawiciela Użytkownika Administrator zbiera i przetwarza ich dane osobowe celem dostarczenia informacji handlowych i marketingowych. Podanie danych osobowych, o ile inaczej wprost nie wskazano, jest dobrowolne.

 1. Administrator zbiera i przetwarzana następujące dane osobowe Użytkownika lub przedstawiciela Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu, podpis. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej przetwarzane dane obejmują również jej firmę.

 1. Podanie przez Użytkownika numeru identyfikacji podatkowej jest niezbędne dla wykonania usługi lub zamówienia, jeśli Użytkownikowi jest wystawiana faktura VAT. Jak wynika bowiem z przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, nr 54 poz. 535 ze zm.) w wystawianej fakturze VAT należy wskazać numer identyfikacji podatkowej Użytkownika.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo nieograniczonego dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz do ich poprawiania. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać wiadomość e-mail lub pisemną do Administratora albo skorzystać z usługi konta.

 1. Administrator może ujawniać wybrane informacje dotyczące Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej ze strony Sklepu właściwym organom bądź osobom trzecim tylko jeśli zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. Administrator zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się przy wykonaniu umowy zawartej z Użytkownikiem.

 1. Zgoda na dostarczenie informacji handlowych i marketingowych oraz na przetwarzanie w tym celu danych osobowych może być przez Użytkownika w każdej chwili, bez uzasadnienia, cofnięta. Do cofnięcia zgody wymagane jest jedynie wysłanie Administratorowi wiadomości e-mail z oświadczeniem o cofnięciu zgody lub wybranie opcji rezygnacji z newsletter-a dostępnej przy każdej informacji handlowej i marketingowej.

 1. Użytkownik może umieszczać na stronie Sklepu dane innych osób tylko pod warunkiem że nie naruszania przepisów prawa oraz dóbr osobistych tych osób.

 1. Użytkownik lub jego przedstawiciel może korzystać z danych osobowych przedstawionych przez innych Użytkowników lub ich przedstawicieli tylko za ich zgodą, w celu korzystania ze Sklepu, w sposób zgodny z prawem, chyba że uzyskana zgoda zezwala na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.

II. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

 1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów firmy kurierskie dostarczające Państwu zamówione produkty, operatorów systemów płatności w wypadku płatności online oraz w wypadku zakupów w systemie ratalnym mogą być udostępniane firmie kredytowej "Żagiel" SA, obsługującą procedurę kredytową, w tym prowadzącą tzw. procedurę scoringową, a także firmie TrustedShop w wypadku skorzystania z programu ochrony kupującego w TrustedShop. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

III. SYSTEM "OCEŃ PÓŹNIEJ"

 1. Jeżeli po złożeniu zamówienia w emailu wyraziłeś zgodę o następującej treści: "Tak, chciał(a)bym skorzystać z opcji "Oceń później!". Proszę Trusted Shops o przypomnienie mi o możliwości dodania opinii za pośrednictwem wiadomości e-mail, która zostanie mi wysłana po 7 dniach (szczegóły).", wyrażasz zgodę na przesłanie przypomnienia w formie email w tymże terminie. Twój adres email zostnie przesłany (za pośrednictwem systemu opinii Trusted Shops) firmie Trusted Shops GmbH, z siedzibą przy Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln. Celem przekazania adresu jest wysłanie po upływie 7 dni przypomnienia o możliwości dodania opinii o usłudze. Niniejsza zgoda może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość (np. przez wysłanie wiadomości e-mail na adres email@shop.de).

IV. PLIKI COOKIE

 1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania ze strony Seart.pl zalecamy akceptację plików cookie.
  Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są także do przechowywania informacji o zawartości Państwa koszyka, zbierają one też informacje na potrzeby statystyczne (ilość wizyt na stronie, najczęściej przeglądane produkty) wykorzystywane przez mechanizmy GoogleAnalytics.
  W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje. Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Seart.pl przysługuje prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko tych Użytkowników, którzy założą konto lub złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie. Zmiany polityki prywatności wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej Seart.pl. Wobec Użytkowników, którzy założyli konto lub złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmienioną politykę prywatności w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą by zastosowano wobec nich politykę prywatności w nowym brzmieniu.

 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką prywatności, stosuje się Regulamin sklepu Seart.pl, Regulamin usług elektronicznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1