INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin usługi wnoszenia do 31.07.23


Regulamin dostawy oraz wnoszenia mebli zakupionych w sklepie www.seart.pl


Niniejszy regulamin określa zakres usług świadczonych przez firmę SEART na rzecz Klientów w zakresie dostawy oraz wnoszenia mebli zakupionych przez Klientów w sklepie www.seart.pl.

§ 1. Dostawa

 1. 1. Dostawa zamówień złożonych w sklepie internetowym www.seart.pl jest darmowa i realizowana za pośrednictwem firmy transportowej DTS Transport Sp. z o.o. – firma transportowa, specjalizująca się w transporcie mebli na zasadzie Home Delivery w obsadzie dwuosobowej. Serwisy są realizowane przez doświadczone i przeszkolone zespoły techniczne posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia i umiejętności do wykonywania oferowanych usług. Dostawy są realizowane samochodami dostawczymi o DMC 33,5T w zabudowie kontenerowej lub samochodami o DMC 7,5T przy dalszych trasach dystrybucyjnych.

 1. 2. Czas dostawy przesyłki podjętej przez DTS Transport wynosi od 3 do 10 dni roboczych od momentu podjęcia przesyłki z magazynu SEART. Firma spedycyjna informuje o dacie dostawy poprzez powiadomienie sms, a w dniu dostawy Kierowca kontaktuje się w celu potwierdzenia dostawy oraz podaje przybliżone godziny dostawy.

 1. 3. Dostawy są realizowane w dni robocze (zależne od możliwości firmy transportowej i odległości od magazynu).

 1. 4. Usługi świadczone za pośrednictwem DTS Transport:

- transport zamówienia pod wskazane miejsce,

- wniesienie mebli do lokalu Klienta,

- rozpakowanie towaru,

- okazanie towaru Klientowi w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń lub wad jakościowych,

- każdorazowe okazanie Klientowi jakości elementów szklanych,

- ustawienie mebli w lokalu Klienta w miejscu wskazanym przez Klienta,

- mini montaż (zestawienie ze sobą dwóch elementów tzn., np. nałożenie góry od kredensu na dół)

- wyniesienie elementów zabezpieczających i opakowań do przydomowego śmietnika lub śmietnika komunalnego lub przekaże do utylizacji ww. elementów, Usługa nie obejmuje: 1) przerabiania mebli w celu ich wniesienia lub ustawienia, 2) montażu mebli.

 1. 5. Jeżeli dostawa nie została zrealizowana z powodu poniższych przyczyn, dostawę uznaje się za zrealizowaną zgodnie z zamówieniem, a ponowne ustalenie nowego terminu dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, którymi zostanie obciążony kupujący Koszt ponownej dostawy może się wiązać z obciążeniem 200,00zł - 1000,00 zł:

- nieobecność Klienta w miejscu dostawy w wyznaczonym na zleceniu transportowym terminie i podanym wcześniej w wiadomości sms (Usługodawca zobowiązany jest do oczekiwania na Klienta do 15 minut),

- błędnie wskazany adres dostawy lub numer telefonu kontaktowego na zleceniu zaakceptowanym przez Klienta,

- uszkodzenia urządzeń informujących o przyjeździe dostawy takich jak dzwonek do drzwi, dzwonek przy bramie czy domofon, a informacja o tym nie została umieszczona na zleceniu,

- nieobecność pod wskazanym adresem osób upoważnionych do odbioru towaru.

 1. 6. Obowiązki Klienta

Podczas realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania protokołu dostawy towaru. Odmowa podpisania protokołu skutkuje odmową wydania towaru przez przedstawiciela Usługodawcy, a usługa uważana jest za zrealizowaną zgodnie z zamówieniem.

 1. 7. Uwagi do dostawy

Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzenia dostarczonego towaru muszą zostać zgłoszone poprzez stosowną adnotacje na protokole dostawy lub protokole uszkodzeń mechanicznych. Brak adnotacji dotyczącej stwierdzonych uszkodzeń może być podstawą do odrzucenia reklamacji przez firmę DTS. Adnotacje na zleceniu dotyczące stwierdzonych uszkodzeń nie stanowią jednak zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 2. Wniesienie

 1. 8. Klient odpowiada za weryfikację gabarytów zakupionych mebli pod kątem możliwości ich wniesienia do domu/mieszkania, przed złożeniem zamówienia.

 1. 9. Klient powinien upewnić się, że istnieje fizyczna możliwość wniesienia mebli, czyli jest przygotowane wolne miejsce, a meble mieszczą się w otworze drzwiowym w domu/mieszkaniu Klienta, na klatce schodowej oraz w windzie bez konieczności demontażu, rozpakowywania mebli lub elementów zabudowy. Wykonawca czyli firma SEART oraz DTS Transport nie ponosi odpowiedzialności za błędy w ocenie wielkości przesyłek skutkującej brakiem możliwości dostarczenia mebla w oryginalnych opakowaniach, który odbywa się do tego przeznaczonymi ciągami komunikacyjnymi w budynku bez narażenia Usługodawcy na ryzyko utraty zdrowia lub uszkodzenia mebla.

 1. 10. Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również zabrudzeniami mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia (ściany, sufity, podłogi), w którym będą montowane meble.

 1. 11. Wniesienie obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione na zamówieniu, chyba że strony uzgodniły inaczej. Zaznaczamy jednak, iż ekipa ma prawo odmówić wniesienia elementów dodatkowych dostarczonych przez Klienta.

 1. 12. W przypadku, gdy wniesienie nie jest możliwe, firma transportowa może wnieść towar do miejsca, do którego jest taka możliwość, a wniesienie do właściwego miejsca przeznaczenia zostaje po stronie Klienta. Jeśli Klient zdecyduje o odmowie przyjęcia towaru w wyniku braku możliwości wniesienia, wówczas firma transportowa zwróci towar na magazyn sklepu Seart. Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu produktu, wyliczonymi przez pracownika sklepu Seart.pl.

 1. 13. W przypadku, gdy Klient decyduje o odstąpieniu od umowy zakupionego produktu, wówczas po stronie Klienta jest organizacja i pokrycie kosztów transportu towaru na magazyn sklepu Seart.pl.

§ 3. Usługi dodatkowe

 1. 14. Usługi dodatkowe

Istnieje możliwość odpłatnego zamówienia w firmie DTS Transport usług dodatkowych poniżej wykaz usług. W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą transportową.

Dodatkowe usługi świadczone przez Firmę DTS:

- Dostawa w wybranych godzinach (przedział 4-godzinny) tylko dostępna dla I strefy,

- Odbiór zużytych mebli i urządzeń do utylizacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami wnoszenia spełnienie określonych wymogów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2016 r.

1