INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin konkursu - Zagłosuj w konkursie ekomers 2016


Regulamin Konkursu "Zagłosuj na firmę Seart w konkursie ekomers 2016 i wygraj nagrody!"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "Zagłosuj na firmę Seart w konkursie ekomers 2016 i wygraj nagrody". Przedmiotem Konkursu jest rozlosowanie nagród wśród osób, które zagłosowały na firmę Seart w konkursie ekomers 2016 w kategorii "Najbardziej ludzka strategia social media" i poinformowały o tym, w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu na aktywnym profilu firmy Seart na portalu społecznościowym Facebook.

§ 2

2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest P.H.U.P. SEART Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik (Organizator).

§ 3

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 4

4. Uczestnikami Konkursu są osoby, które zagłosowały na firmę Seart w konkursie ekomers 2016 w kategorii "Najbardziej ludzka strategia social media" i poinformowały o tym, w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu na aktywnym profilu firmy Seart na portalu społecznościowym Facebook.

§ 5

5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 6

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora .

2. Losowanie nagród będzie udostępnione do publicznej wiadomości na prowadzonym kanale na youtube.

3. Konkurs trwa od 17.10.2016 r. do 20.10.2016 r.

 

§ 7

1. Losowanie nagród odbędzie się wśród osób, które zagłosowały w konkursie i poinformowały o tym w komentarzu pod postem na profilu firmy na portalu społecznościowym Facebook.

2 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 24.10.2016 r. około godziny 15:00.

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie notatki na fan page Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

  

IV. NAGRODY

§ 8

W konkursie przewidziano trzy nagrody.

I nagroda  – panel dekoracyjny This & That 10

II nagroda - zestaw drewnianych tac

III nagroda - materiały marketingowe

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. O przyznaniu nagród, zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem zwrotnym, na adres, który został podany podczas składania zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w konkursie, nieodebrania przez nią nagrody, komisja konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda zostanie przekazana osobie, wyłonionej przez komisję konkursową w dodatkowym wyborze. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe uniemożliwią dostarczenie nagrody. 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców. Reklamacja dopuszczona jest w formie pisemnej, zatrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres korespondencyjny Organizatora, PHUP Seart, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora konkursu, oraz na stronie internetowej SEART.pl

 

1