INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin - Kampania styczeń 2017


Regulamin Kampanii "Pozytywny Rok 2017 z Seart.pl"I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, na jakich odbywa się Kampania pod nazwą "Pozytywny Rok 2017 z Seart.pl".

§ 2

2. Organizatorem Kampanii oraz fundatorem nagród jest P.H.U.P. SEART Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik (Organizator).

§ 3

3. Kampania jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

4. Częścią kampanii "Pozytywny Rok 2017 z Seart.pl" są tabliczki z pozytywną sentencją, które będą prezentem do każdego zamówienia złożonego w miesiącu styczniu. Tabliczki wykonano w trzech rozmiarach, które określone zostały w niniejszym Regulaminie, jako: mała, średnia ze sznurkiem oraz duża. Wielkość otrzymanej tabiczki jest uzależniona od wysokości złożonego zamówienia.

Dla zamówienia o danych wartościach przewidziano nastepujące tabliczki:

- zamówienie o wartości do 1000,00 złotych - mała tabliczka – rozmiar 10x30

- zamówienie o wartości 1000,00 – 3000,00 złotych - średnia tabliczka ze sznurkiem – rozmiar 17x27

- zamówienie o wartości powyżej 3000,00 złotych - duża tabliczka – rozmiar 30x60

 

II. NAGRODY KAMPANII

5. Dla uczestników Kampanii przewidziano nastepujące nagrody:

- nagroda główna – stół okrągły dębowy Milano

- szafka nocna z kolekcji Country

- stół okrągły bielony

- ława bukowa Viera

- designerski fotel Breeze

- dekoracyjny panel ścienny This&That

- tabliczki z pozytywnymi sentencjami

- kalendarze "Pozytywny Rok 2017 z Seart.pl"

- płyty zespołu Perfect z autografami wszystkich muzyków

- audiobooki rapera Arkadio

- gadżety związane z kampanią "Rób to co kochasz" – kubki, koszulki, bransoletki

- audiobooki Nicka Vujicica "Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń"

- książki blogerki Julii Rozumek http://www.juliarozumek.pl/

- rękodzieło wykonane przez blogerki Sandrynka – hand made http://www.sandrynka.pl/ oraz "Śmietankowy Dom" http://www.smietankowydom.pl/

 

 III. UCZESTNICY KAMPANII

§ 4

1. Uczestnikiem Kampanii jest każdy, kto chociaż jeden raz zamieści komentarz pod postem dotyczącym Kampanii, polubi stronę Seart – Meble z Drewna i udostępni chociaż jeden post związany z Kampanią na swoim aktywnym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

§ 5

2. Administratorem danych osobowych uczestników Kampanii jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Kampanii będą przetwarzane w celu realizacji Kampanii.

3. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która polubiła profil Organizatora, udostepniła post konkursowy na swoim aktywnym profilu i zamieściła komentarz pod postem konkursowym. W losowaniu nagród będą brały udział jedynie te osoby, które spełniły trzy powyższe warunki.

 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KAMPANII

§ 6

1. Kampania trwa od 01.01.2017 do 03.02.2017.

2. Kampania przeprowadzona będzie na aktywnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Kampanii, w tym również poprawnym przyznawaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

4. Zasady poszczególnych Konkursów przeprowadzonych w czasie trwania Kampanii określone zostaną w odrębnych Regulaminach.

5. Losowania nagród, które odbędą się w trakcie Kampanii i w ramach organizowanych Konkursów będą udostępnione do publicznej wiadomości na prowadzonym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.

6. Brane pod uwagę są tylko udostępnienia publiczne z profilu Organizatora. W przypadku jeżeli udostępnienie postu jest prywatne, Organizator nie ma możliwości zweryfikowania przez co osoba Udostepniajaca nie będzie brana pod uwagę w rostrzygnięciach konkursowych. 

7. W każdym poście konkursowym zamieszczony będzie Regulamin Kampanii "Pozytywny Rok 2017 z Seart.pl" oraz szczegółowy Regulamin danego Konkursu.

 


V. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSÓW

§7

1. W czasie trwania Kampanii ogłoszone i przeprowadzone zostaną konkursy, w których do wygrania będą cenne nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące przewidzianych nagród zostaną zamieszczone w szczegółowych Regulaminach dotyczących poszczególnych Konkursów.

2. Losowanie nagród odbędzie się wśród osób, które aktywnie uczestniczyły w kampanii, zamieściły komentarz pod postem konkursowym oraz polubiły i udostępniły post konkursowy. 

3. Na rozstrzygnięcie i opublikowanie wyników poszczególnych Konkursów Organizator ma 2 dni.

4. Wyniki poszczególnych Konkursów opublikowane zostaną w formie notatki na fanpage Organizatora lub filmu z przebiegu losowania. Publikacja materiałów, wyłonienie zwycięzców w Konkursach odbędzie się w dniu kolejnym po jego ogłoszeniu.

5. Losowanie nagrody głównej – okrągłego dębowego stołu Milano odbędzie się 3 lutego w godzinach porannych.

6. Opublikowanie przebiegu losowania z Konkusru główego oraz zamieszczenie informacji o zwycięzcy i poinformowanie go, nastąpi 3 lutego w godzinach popołudniowych (14.00 – 16.00).

7. W losowaniu nagrody w konkursie głównym, i tym samym podsumowującym Kampanię wezmą udział osoby, które najaktywniej uczestniczyły w Kampanii. Poprzez aktywne uczestnictwo w Kampanii, rozumie się polubienie profilu Organizatora, udostepnianie postów dotyczacych Kampanii oraz zamieszczenie komentarzy w trakcie całej kampanii (przez cały styczeń) oraz pod postem podsumowujacym. Spośród najaktywniejszych osób w trakcie trwania całej Kampanii wybrane zostnie 10, które najczęściej udostępniały i komentowały posty związane z Kampanią. To spośród tych osób wylosowana zostanie ta, która otrzyma nagrodę główną – stół dębowy okrągły Milano. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest udostępnienie postu podsumowującego Kampanię oraz zamieszczenia komentarza zwrotnego do treści w nim zamieszczonej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. O przyznaniu nagród, zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej przesłanej na profilu na portalu społecznościowym Facebook. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w konkursie w terminie 7 dni, nieodebrania przez nią nagrody, komisja konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda zostanie przekazana osobie, wyłonionej przez komisję konkursową w dodatkowym wyborze. Zwycięzca tym samym traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe uniemożliwią dostarczenie nagrody. 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców. Reklamacja dopuszczona jest w formie pisemnej, zatrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres korespondencyjny Organizatora, PHUP Seart, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora konkursu, oraz na stronie internetowej SEART.pl

5. Aktywnie w Kampanii mogą brać udział pracownicy firmy Organizatora lecz są oni wykluczeni z udziału w Konkursach, tym samym nie będą brać udziału w losowaniach nagród. Nie zabrania się jednak aktywnego uczestnictwa poprzez udostępnianie i komentowanie postów konkursowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 

1