INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin - Dzień Kobiet 2017


Regulamin promocji zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet - 2017

„Organizator”

Organizatorem Promocji oraz fundatorem nagrody jest P.H.U.P. Seart Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik.

„Uczestnik”

- uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna,zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu promocji,

- uczestnikiem promocji jest każda osoba, która złoży zamówienie od 07.03.2017 godz. 16 do 08.03.2017 do godz. 24 oraz dokona zapłaty zaliczki na poczet zamówienia

"Nagroda"

Nagrodą jest 3-dniowy pobyt dla dwóch osób w Malinowe Hotele Medical Spa w Solcu - Zdroju

Pakiet zawiera:

1. 4 zabiegi lecznicze/osoba

2. Wyżywienia

3. nocleg w dwuosobowym pokoju

4. basen i sauny

5. zewnętrzne jacuzzi

6. aerobik w basenie

7. profesjonalnie wyposażona Sala Fitness

1. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1. konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. konkurs rozpoczyna się w dniu 07.03.2017 o godz. 16 i trwa do 08.03.2017 do godz. 24.00

3. zamówienia należy składać na stronie Organizatora www.seart.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie zamówienia od 07.03.2017 o godz. 16 do 08.03.2017 do godz. 24.00, dokonanie zapłaty zaliczki na poczet zamówienia oraz odpowiedź na pytanie "Dlaczego to właśnie do Ciebie ma trafić nagroda?"

2. Po złożeniu zamówienia Organizator promocji skontaktuje się drogą mailową w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie i potwierdzenia wzięcia udziału w Promocji.

3. Nagroda zostanie przyznana osobie, która udzieli najciekawszej odpowiedzi.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru najciekawszej odpowiedzi, a jego decyzja jest nieodwołalna.

5. Rozstrzygnięcie promocji nastąpi 10.03.2017 w godzinach popołudniowych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika wypowiedzi z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności jeżeli treść nadesłanej pracy będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Promocji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5. Nagrody w Promocji nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszej Promocji zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.seart.pl

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Promocji.

3. Uczestnik poprzez udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z 2002r. Nr.101, poz.926 ze zm.) jest P.H.U.P. Seart Anna Sekuła z siedzibą w Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

1