INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności - do dn. 31.07.23


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH „SEART.PL”

(obowiązująca od 25.05.2018)
Politykę prywatności obowiązującą do dnia 24.05.2018 znajdziesz tutaj

DLACZEGO ZMIENIAMY POPRZEDNIĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI?

Politykę prywatności obowiązującą do dnia 24 maja 2018 r. zmieniamy w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej: „RODO”. Przedstawiamy Ci więc dokument zatytułowany „Polityka Ochrony Danych Osobowych „SEART.PL” (dalej: „Polityka”), który ma za zadanie pokazać Ci w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe w naszym przedsiębiorstwie oraz jakie prawa w związku z tym przysługują Tobie i jak możesz z nich skorzystać.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest Anna Sekuła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.P Seart Anna Sekuła z siedzibą w Kotlicach, NIP: 6572432962 dalej zwana Administratorem.

JAKIE DANE O TOBIE PRZETWARZAMY  I W JAKIM CELU?

Zbieramy Twoje dane w celu lepszego dostosowania oferty sklepu do Twoich potrzeb, przy czym podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, o ile nie jest to konieczne do świadczenia przez nas usługi na Twoją rzecz.

Na etapie, kiedy jeszcze nie jesteś naszym klientem a jedynie interesujesz się naszą ofertą i przeglądasz naszą stronę internetową zbieramy dane w celach statystycznych oglądalności strony i podstron sklepu. Wtedy jeszcze nie jesteśmy w stanie tych danych przypisać do konkretnej osoby. Wiemy tylko jaką masz płeć, w jakim wieku jesteś, czym się interesujesz.

Następnie zbieramy dane o Twoim adresie e-mail, kiedy zapiszesz się do naszego newslettera. Chcemy przestawić Ci ofertę naszego sklepu, informować Cię o produktach, które posiadamy i nowościach w sprzedaży, którymi możesz być zainteresowany.

Kiedy już zdecydujesz się zamówić u nas jakiś produkt otrzymujemy od Ciebie informacje o Twoim imieniu i nazwisku, adresie zamieszkania, numerze telefonu kontaktowego. Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą podasz nam również dane o Twojej firmie i numerze NIP.  Celem zbierania przez nas Twoich danych jest obsługa złożonego przez Ciebie zamówienia, realizacja zawartej w ten sposób umowy sprzedaży, dostarczenie towaru do wskazanego przez Ciebie miejsca, jak również obsługa posprzedażowa i badanie satysfakcji klientów z korzystania z usług naszego sklepu.

CZY MASZ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH?

W każdym momencie masz prawo nieograniczonego dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas oraz do ich poprawiania. W celu wyjaśnienia wątpliwości jakie możesz mieć w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych i realizacji uprawnień, które Ci przysługują (o których mowa poniżej) powołaliśmy w naszym przedsiębiorstwie Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pisząc wiadomość e- mail na adres : iod@seart.pl. Możesz również skorzystać z usługi konta w celu poprawienia swoich danych osobowych.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

a) DOSTĘP DO DANYCH

Jeśli będziesz chciał dowiedzieć się jakie dane o Tobie przetwarzamy, możesz zwrócić się do nas z prośbą o dostęp do danych. Przekażemy Ci wtedy informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane, ewentualnie jakie dane i w jakim celu przetwarzamy. Możesz poprosić również o kopię Twoich danych i za pierwszym razem przekażemy Ci ją nieodpłatnie. Cena kolejnych kopii danych będzie stanowiła rzeczywisty koszt obsługi Twojej prośby.

b) SPROSTOWANIE DANYCH

Jeśli nastąpiła pomyłka przy wprowadzaniu Twoich danych i widzisz, że są one nieprawidłowe, wskaż nam ten błąd, poprawimy go.

c) UZUPEŁNIENIE DANYCH

Jeśli dane, które posiadamy są niepełne lub z biegiem czasu po prostu się zmieniły, powiedz nam o tym, uzupełnimy je i zaktualizujemy. Pamiętaj jednak, że nie potrzebujemy danych, które nie są niezbędne w celu świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. W takiej sytuacji odmówimy Ci uzupełnienia Twoich danych, ponieważ chcemy chronić Twoją prywatność.

d) USUNIĘCIE DANYCH

Jeśli uznasz, że:

  1. Twoje dane nie są nam niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych, zgodnych z prawem celach,
  2. Cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,
  3. Wniosłeś skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych, a nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
  4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. Konieczność usunięcia danych wynika z naszego obowiązku prawnego,
  6. Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

Powiedz nam o tym! Przeanalizujemy Twoją prośbę i jeśli stwierdzimy, że masz rację, trwale usuniemy Twoje dane.

e) OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Jeśli uznasz, że powinniśmy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych, bo:

  1. Są one nieprawidłowe, ale nie chcesz ich usunięcia lub nie można ich usunąć- ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
  2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz ich usunąć lub nie potrzebujemy już Twoich danych w celu jaki Tobie przedstawiliśmy, ale Ty ich potrzebujesz do ustalenia, dochodzenia i obrony Twoich praw,
  3. Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i chcesz ograniczenia ich przetwarzania na czas rozpatrzenia sprzeciwu,

Powiedz nam o tym! Zweryfikujemy Twoje stanowisko i w trakcie ograniczenia przetwarzania danych będziemy przechowywać dane, ale nie będziemy ich przetwarzać (tj. w szczególności wykorzystywać czy przekazywać) bez Twojej zgody chyba, że w celu zgodnym z przepisami prawa lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub też z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

f) SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Jeśli masz szczególną sytuacją, a my przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz uzasadniony interes, uwzględnimy sprzeciw, o ile nie zachodzą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twojego interesu, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

g) SPRZECIW PRZY CELACH STATYSTYCZNYCH

Jeśli masz szczególną sytuację i nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane w celach statystycznych, powiedz nam o tym i uzasadnij swoje stanowisko. Uwzględnimy Twój sprzeciw, chyba, że przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

h) SPRZECIW WZGLĘDEM MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Jeśli nie chcesz żebyśmy przetwarzali Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, uwzględnimy Twój sprzeciw i nie będziemy w tym celu przetwarzać Twoich danych.

W ten sposób możesz skorzystać również z innych przysługujących Ci praw, jak wycofanie wszystkich zgód, których nam udzieliłeś lub przeniesienie swoich danych do innego Administratora. Spełnimy Twoje żądania, chyba, że będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub będą godziły w ważny interes naszego przedsiębiorstwa.

Jeśli uznasz jednak, że nieprawidłowo gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który kontroluje przestrzeganie przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TAJEMNICA TWOICH DANYCH

Zobowiązujemy się zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieliśmy się przy wykonywaniu łączącej nas umowy, z tym zastrzeżeniem, że Twoimi danymi musimy podzielić się z osobami, które pomogą nam zrealizować cel, dla którego je zbieramy.

Są to m.in. właściwe organy państwowe i samorządowe, bądź osoby trzecie, jeśli zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również firmy kurierskie dostarczające Ci zamówione produkty, operatorzy systemów płatności w wypadku płatności online oraz w wypadku zakupów w systemie ratalnym -firmy kredytowe obsługujące procedurę kredytową, w tym prowadzące tzw. procedurę scoringową, a także firmie TrustedShop w wypadku skorzystania z programu ochrony kupującego w TrustedShop, Poczcie Polskiej S.A., firmom księgowym, kadrowym, informatykom, prawnikom.

Pamiętaj jednak, że w celu ochrony Twoich danych, ze wszystkimi tymi podmiotami zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych, w których zobowiązali się do respektowania zasad wprowadzonych przez RODO.

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

W związku z gromadzeniem przez nas Twoich danych, musimy uzyskać Twoje zgody na ich przetwarzanie tj. zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, organizowanie itd. Zbieramy dwa rodzaje zgód.

Pierwsza dotyczy danych zwykłych, które przetwarzamy w celu marketingowym i jest to zgoda wyrażana na etapie, kiedy jeszcze nie jesteś naszym klientem, ale przeglądasz naszą stronę internetową, interesujesz się naszą ofertą handlową lub zapisujesz się do newslettera. Przekazujesz nam wtedy adres e- mail i ewentualnie Twoje imię i nazwisko. Dzięki temu, że zgodzisz się na przetwarzanie Twoich danych w tym celu, będziemy mogli wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom i dopasować ofertę sklepu do Twoich potrzeb. Przedstawimy Ci towary, którymi możesz być zainteresowany oraz poinformujemy Cię o nowościach, które specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy.

Druga zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zawarcia  realizacji umowy sprzedaży. Zgoda ta obejmuje takie dane jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie firmę i NIP, jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą. Dzięki uzyskaniu Twojej zgody na przetwarzanie tych danych będziesz mógł kupić u nas towar, którym jesteś zainteresowany a my dostarczymy go pod wskazany przez Ciebie adres.

Pamiętaj jednak, że zgody, których nam udzieliłeś zawsze mogą być przez Ciebie cofnięte bez podania uzasadnienia. W tym celu skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych. On udzieli Ci wskazówek co do dalszego działania i odniesie się do Twojej prośby. Jeśli nie stoją temu na przeszkodzie przepisy prawa, ani ważny interes przedsiębiorstwa przestaniemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane oraz dane te zostaną niezwłocznie usunięte. 

PRZYPOMNIENIE O MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA OPINII

Współpracujemy z Rating Captain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie Rating Captain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Zawarliśmy z Rating Captain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia Rating Captain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa.

PLIKI COOKIE

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Dla poprawnego korzystania ze strony Seart.pl zalecamy akceptację plików cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są także do przechowywania informacji o zawartości Państwa koszyka, zbierają one też informacje na potrzeby statystyczne (ilość wizyt na stronie, najczęściej przeglądane produkty) wykorzystywane przez mechanizmy GoogleAnalytics. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje. Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przysługuje nam prawo zmiany niniejszej Polityki ochrony danych osobowych. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko tych osób, które założą konto lub złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie.

Zmiany Polityki wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej Seart.pl. Wobec Użytkowników, którzy założyli konto lub złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmienioną Politykę w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą, by zastosowano wobec nich Politykę w nowym brzmieniu.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką ochrony danych osobowych sklepu, stosuje się Regulamin sklepu Seart.pl, Regulamin usług elektronicznych, RODO oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1