Regulamin wnoszenia oraz drobnego montażu mebli zakupionych w sklepie www.seart.pl

 • Usługa wnoszenia i drobnego montażu mebli realizowana jest wyłącznie na życzenie Klienta, w ramach dodatkowej oraz płatnej usługi.
 • Koszt usługi wnoszenia i drobnego montażu mebli jest automatycznie podliczany przez system sklepu www.seart.pl w momencie składania przez Klienta zamówienia.
 • Klient decydując się na usługę wnoszenia i drobnego montażu, akceptuje tym samym jej koszty, jest zobowiązany do wyboru tej usługi podczas składania zamówienia. Koszt usługi wnoszenia i drobnego montażu zostaje automatycznie doliczony do wartości całego zamówienia.
 • Opcja darmowego transportu nie uwzględnia wnoszenia mebli do mieszkania, zatem konieczna jest pomoc przy rozładunku dostarczonych produktów.
 • Usługa wnoszenia i drobnego montażu zawiera:
  • wniesienie mebli
  • ustawienie mebli w wyznaczonym miejscu
  • rozpakowanie i posprzątanie pozostałych kartonów i opakowań
  • drobny montaż, który może polegać na nałożeniu jednej części mebla na drugą – drobnym montażem będzie np. połączenie dołu kredensu z nadstawką.
 • Klient, który zdecyduje się na dodatkowo płatną usługę wnoszenia i drobnego montażu mebli jest zobowiązany do udzielenia informacji o docelowym miejscu wniesienia mebli oraz warunkach wnoszenia. Koniecznym jest podanie przez Klienta informacji, czy meble mają być dostarczone do domu czy też mieszkania oraz na które piętro. Przydatną informacją są również inne ewentualne utrudnienia, które mogą pojawić się podczas wnoszenia mebli, jak np. brak windy, czy też wąska klatka schodowa. Klient, powinien także precyzyjnie określić zakres dodatkowej usługi. W zależności od życzenia Klienta, meble mogą zostać wniesione we wskazane miejsce i pozostawione w opakowaniach lub wniesione, rozpakowane, a także zestawione w ramach drobnego montażu. Zakres usługi nie różnicuje podanej ceny jej wykonania.
 • Usługa drobnego montażu jest realizowana jedynie w momencie dostawy, zatem nie może być przełożona na inny dzień czy też godzinę.
 • Większość mebli oferowanych przez sklep www.seart.pl dostarczana jest w stanie zmontowanym, dlatego też, Klient przed złożeniem zamówienia oraz wyborem usługi wniesienia zobowiązany jest do weryfikacji gabarytów zakupionych mebli pod względem możliwości wniesienia ich do miejsca przeznaczenia.
 • Usługa wnoszenia i drobnego montażu realizowana jest jedynie wówczas, gdy istnieje fizyczna możliwość wniesienia mebli do domu/mieszkania. Klient powinien przygotować miejsce na ustawienie mebla. Ponadto, przed złożeniem zamówienia, Klient powinien również sprawdzić, czy wniesienie mebli bez konieczności demontażu i rozpakowywania możliwe będzie przez otwór drzwiowy, a jego przeniesienie przez klatkę schodową nie będzie stanowić problemu.
 • Usługa wnoszenia mebli realizowana jest tylko przez drzwi wejściowe, wnoszenie przez balkony, tarasy czy okna jest wykluczone.
 • Jeżeli wniesienie mebli do domu/mieszkania wymaga ich rozpakowywania, koniecznym jest wcześniejsze dokonanie odbioru mebli przez Klient poprzez pokwitowanie dokumentu dostawy. W przypadku ewentualnych trudności z wniesieniem, czy też uszkodzeń rozpakowanego mebla oraz elementów pozostawionych na drodze wniesienia, firma Seart oraz firma realizująca usługę nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Realizacja usługi odbywa się na ryzyko Klienta.
 • W przypadku braku możliwości wniesienia mebli do domu/mieszkania, firma realizująca usługę, pozostawi elementy przed wejściem uniemożliwiającym ich wniesienie. Pozostawienie mebli odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Brak całkowitej realizacji usługi nie zwalnia Klienta od uiszczenia pełnej wartości usługi - tak jakby została w pełni zrealizowana.
 • W przypadku braku fizycznej możliwości wniesienia mebli do domu/mieszkania i Klient odmówi ich przyjęcia firma Seart zabiera meble. Nie zwalnia to jednak Klienta od poniesienia kosztów transportu w kwocie 200,00zł oraz kosztem zamówionej usługi, pomimo że nie została ona zrealizowana. Kwota ta może zostać potrącona z należności za zakupione przez Klienta meble. Zapis ten nie dotyczy kolekcji Charlotte Maison, Charlotte II, Charlotte kuchnia, Colette, Margot, Apolonia, Vintage oraz wszystkich innych produktów, które wykonane zostały na indywidualne zamówienie Klienta. Procedura ta jest zgodna z art. 38 pkt. 3.- w myśl tego zapisu, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta.
 • W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, koszt usługi wnoszenia i drobnego montażu nie podlega zwrotowi, nawet jeśli usługa nie została zrealizowana. Zamówienie usługi, zorganizowanie i przyjazd ekipy wnoszącej jest równoznaczne z realizacją usługi i wymaga poniesienia ustalonych kosztów.
 • Klient, który zdecydował się na usługę wnoszenia i drobnego montażu w dniu realizacji usługi jest zobowiązany udostępnić ekipie opróżnione, zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać ustawione i poddane drobnemu montażowi meble.
 • Klient ma obowiązek zabezpieczenia ścian, sufitów, podłóg, dywanów oraz drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia, a także docelowego miejsca, w którym będą ustawiane i montowane meble przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać na skutek wnoszenia i kompletowania mebli.

Istnieje możliwość zorganizowania pełnego montażu mebli. W celu ustalenia ceny i warunków prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą sklepu www.seart.pl, pod adresem e-mail dostawy@seart.pl

Firma SEART zastrzega sobie prawo odstąpienia od zrealizowania usługi wnoszenia oraz drobnego montażu , jeśli na danym obszarze usługa ta nie będzie możliwa do wykonania. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zlecenia zostały zrealizowane, jednak w razie braku możliwości realizacji usługi, Klient zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji w przeciągu 2 tygodni od daty złożenia zamówienia Jeśli usługa została opłacona z góry, środki zostaną niezwłoczne zwrócone na podane przez Klienta konto.