Drodzy Klienci, do realizacji Waszych zamówień wrócimy 3 czerwca. Przepraszamy za niedogodności!

INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin konkursu walentynkowego 2015


„Recepta na udany związek”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs walentynkowy pod hasłem „Recepta na udany związek”.

§ 2

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest P.H.U.P. SEART Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik (Organizator).

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu społecznościowego facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami SEART Meble z drewna (adres URL: https://www.facebook.com/seartmeble)

§ 4

Konkurs trwa od 15.01.2015 do 12.02.2015 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu są osoby, które w dniach 15.01.2015 do 12.02.2015 r., w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczą swoją odpowiedź dotyczącą hasła konkursowego „Recepta na udany związek”

§ 6

W konkursie udział mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora .

2. W konkursie nagrodzone zostaną 3 (trzy) osoby, które zdaniem jury napiszą najciekawszą „Receptę na udany związek”.Ostateczny wybór najlepszej pracy zostanie dokonany przez jury składające się z pracowników P.H.U.P SEART.

3. Jury wybierze trzy zwycięskie prace, które otrzymają od Organizatora Konkursu nagrodę. Wyłaniając zwycięzców, komisja konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością, atrakcyjnością i kreatywnością uczestników. Przy wyborze zwycięzców, jury może posiłkować się aktywnością (polubienia, udostępnienia, komentarze) pod opublikowanym komentarzem konkursowym Uczestnika, lecz nie przesądza to o wygranej.

4. Wszystkie komentarze nie związane z konkursem, zostaną automatycznie usuwane przez Organizatora.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • polubić fanpage Seart Meble z Drewna, na stronie:https://www.facebook.com/seartmeble

 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu

 • w komentarzu pod postem konkursowym zamieścić swoją odpowiedź

Zachęcamy Uczestników do dzielenia się konkursem dalej oraz aktywnej zabawy.

2. Sposób przedstawienia odpowiedzi na pytanie konkursowe jest dowolny, jednak musi on być zawarty w komentarzu pod postem Organizatora.

3. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać jedną pracę.

4. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu historia jest jego własnością i została napisana/wykonana przez niego osobiście oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej pracy, w tym prawo do wysyłania jej na Konkurs.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, które zostaną zidentyfikowane jako plagiat.

6 . Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 13.02.2015 r.

7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie notatki na fanpage Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

IV. NAGRODY

§ 10

Nagrodą w konkursie są trzy podwójne zaproszenia na weekend (2 doby) w Apartamentach Górska Seart w Szczyrku.

Nagroda przewidziana jest dla trzech osób biorących udział w konkursie, jeden Uczestnik może otrzymać jedna nagrodę.

Nagroda nie obejmuje wyżywienia oraz dojazdu do pensjonatu. Nagroda jest do zrealizowania w terminie 15 marca do 26 lipca 2015, po uprzednim zarezerwowaniu terminu przez Uczestnika.

Nagroda odejmuje pobyt i nocleg w apartamencie Classic w pensjonacie Górska Seart, Ul.Górska 62, Szczyrk 43-370

W skład pobytu wchodzi:

 • 2 noclegi dla 2 osób

 • sauna & wanna spa (seans 1h wyłącznie dla Was)

 • czekoladowa niespodzianka

 • bezprzewodowy dostęp do internetu

 • możliwość wypożyczenia rowerów (dostępne również krzesełka dla dzieci)

 • bezpłatny, monitorowany parking

 • dzieci do lat 3 śpiące z rodzicami przebywają bezpłatnie

Dla wygody Nagrodzonych apartamenty posiadają również:

 • kije do Nordic Walking

 • nosidełko dla młodszych dzieci

 • kosz piknikowy

 • możliwość wypożyczenia rowerów (za opłatą)

 • masaże oraz zabiegi na twarz i ciało w Kameralnym Spa

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy do Konkursu, prawa te, nie są obciążone prawami osób trzecich.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

4. Zgłoszenie przez Uczestnika historii/pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

5. O przyznaniu nagród, zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni bezpośrednio poprzez fanpage Organizatora, Uczestnicy zostaną poproszeni o pełne dane adresowe oraz kontaktowe. Na otrzymanego od Uczestnika maila zostanie wysłana potwierdzająca informacją o przyznaniu nagrody.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w konkursie oraz nieodebrania przez nią nagrody, nagroda zostanie unieważniona. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany oraz przeprowadzany przez serwis Facebook.

8. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców. Reklamacja dopuszczona jest w formie pisemnej, zatrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres korespondencyjny Organizatora, PHUP Seart, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

9. Regulamin konkursu dostepny jest w siedzibie Organizatora konkursu, oraz na stronie internetowej SEART.pl

1