INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Konkursu Mikołaj 2016 - Rozdajemy prezenty na Mikołajki!


Regulamin konkursu dla Klientów "Rozdajemy prezenty na Mikołajki!"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "Rozdajemy prezenty na Mikołajki!". Przedmiotem Konkursu jest rozlosowanie nagród dla Klientów. 

§ 2

2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest P.H.U.P. SEART Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik (Organizator).

§ 3

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 4

4. Uczestnikami Konkursu są osoby, które w dniach 17.11.2016 do 05.012.2016 roku zrobiły zakupy w naszym sklepie.

§ 5

5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu podczas składania i realizacji zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 6

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora .

2. Losowanie nagród będzie udostępnione do publicznej wiadomości na prowadzonym kanale na youtube.

3. Ilość złożonych zamówień przez jedną osobę nie ma wpływu na wyniki konkursu.

4. Ilość złóżonych zamówień przez jedną osobę nie decyduje o ilości losów w puli. Losowanie odbywa się spośród Klientów, a nie spośród złożonych zamówień. 

5. W losowaniu nie biorą udziału zamówienia złożone z konta architekta.

§ 7

1. Losowanie nagród odbędzie się wśród osób, które w dniach 17.11.2016 - 05.12.2016 złożyły zamówienie w sklepie Seart.pl. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 06.12.2016 r. około godziny 15:00.

3. Spośród wszystkich osób, które złożyły w dniach 17.11.2016 - 05.12.2016 wylosowane zostaną trzy osoby, które otrzymają przewidziane nagrody.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie notatki na fan page Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora

 

 

IV. NAGRODY

§ 8

W konkursie przewidziano trzy nagrody.

I nagroda  – pufa z tkaniny, kolekcja This&That oraz materiały marketingowe

II nagroda – pufa z tkaniny, kolekcja This&That oraz materiały marketingowe

III nagroda - pufa z tkaniny, kolekcja This&That oraz materiały marketingowe

IV nagroda – poduszka dekoracyjna, kolekcja This&That oraz materiały marketingowe

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. O przyznaniu nagród, zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem zwrotnym, na adres, który został podany podczas składania zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w konkursie, nieodebrania przez nią nagrody, komisja konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda zostanie przekazana osobie, wyłonionej przez komisję konkursową w dodatkowym wyborze. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe uniemożliwią dostarczenie nagrody. 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców. Reklamacja dopuszczona jest w formie pisemnej, zatrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres korespondencyjny Organizatora, PHUP Seart, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora konkursu, oraz na stronie internetowej SEART.pl

 

 

 

 

1