INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Konkurs fotograficzny


Przedmiotem fotografii powinny być meble naszej firmy lub wnętrza w których się one znajdują.

 1. Organizatorem konkursu jest firma SEART – właściciel witryny www.seart.pl
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących którzy posiadają meble zakupione w naszym sklepie.
 3. Każdy z autorów może nadesłać do 10 fotografii.
 4. Technika wykonania prac jest dowolna.
 5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet.
 6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli (rozdzielczość 2Mb) należy nadsyłać na adres foto@seart.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
 7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy.
 9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie do nadesłanych prac.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać do 31 .05. 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.06.2013 r.
 11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Wyłaniając zwycięzców komisja konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością uczestników oraz największą ilością polubień pracy na naszym facebooku
 12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 13. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.seart.pl, facebooku i na innych witrynach będących własnością firmy Seart
 14. Organizatorzy przewidują nagrody:
  1. nagroda – 2000 zł lub równowartość w meblach
  2. nagroda – 1000 zł lub równowartość w meblach
  3. nagroda – 500 zł lub równowartość w meblach
 15. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
1