Do końca promocji pozostało . Kliknij

INFOLINIA: 601 316 615

Brak produktów w koszyku.

Regulamin konkursu na 10-te urodziny Seart


Konkurs Urodzinowy SEART

Z okazji 10 urodzin, wysyłamy swoich Klientów w wakacyjną podróż!

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod hasłem „Wygraj podróż na 10 urodziny Seart”.

§ 2

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest P.H.U.P. SEART Anna Sekuła, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik (Organizator).

§ 3

Konkurs skierowany jest do wszystkich Klientów, którzy w określonym czasie dokonają zakupów w internetowym sklepie www.seart.pl

§ 4

Konkurs trwa od 01.05.2015 do 31.05.2015 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 03.06.2015 r.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu są osoby, które w dniach 01.05.2015 do 31.05.2015 r., złożą zamówienie na produkty z oferty sklepu internetowego www.seart.pl

W konkursie nie ma określonej minimalnej kwoty zamówienia, zatem wszystkie zamówienie które zostaną złożone w w/w terminie biorą udział w losowaniu nagród. W losowaniu nagród nie biorą udziału osoby, które złożą zamówienie na próbki kolorystyczne.

§ 6

W konkursie udział mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu podczas składania zamówienia będą przetwarzane w celu jego realizacji oraz poprawnego przeprowadzenia konkursu.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora .

 1. W konkursie nagrodzone zostaną 3(trzy) osoby, które Jury wybierze w drodze jawnego losowania, spośród wszystkich zamówień złożonych w czasie 01.05.2015 do 31.05.2015

 2. Jeden Klient może otrzymać jedną nagrodę.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące.


§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu Urodzinowego

 • złożyć zamówienie w w/w terminie w sklepie internetowym https://www.seart.pl/

 • zachęcamy również do polubienia naszego fanpage Seart Meble z Drewna, na stronie:https://www.facebook.com/seartmeble oraz komentowania i udostępniania postów

2. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie wyników nastąpi 03.06.2015 r.

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie notatki na fan page Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. Zwycięzcy zostaną również poinformowani o wygranej drogą mailową, na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.

 

IV. NAGRODY

§ 10

1.W konkursie z okazji 10 urodzin firmy Seart, Organizator przewidział 3(trzy) równoważne nagrody.

2. Każdy zwycięzca (3 osoby) otrzymają voucher w wysokości 1500 zł, do wykorzystania w biurze podróży Travel Planet na dowolną wycieczkę z oferty. Voucher ważny jest 12 miesięcy od dnia wydania. Wszystkie dostępne wycieczki prezentowane są na stronie www.travelplanet.pl i www.zingtravel.pl

3. Nagroda przewidziana jest dla trzech osób biorących udział w konkursie, z tym, że jeden Uczestnik może otrzymać jedna nagrodę.

4. Voucher można zrealizować, kontaktując się z Call Center Travelplanel.pl – nr 0 801 400 600 lub bezpośrednio z doradcą klienta Panią Katarzyną Popiołek - SOK@travelplanet.pl. W celu realizacji otrzymanego vouchera, kartę (skan lub oryginał) należy przekazać Doradcy.

5. Karta nie podlega wymianie na gotówkę. Różnica między wartością Karty, a ceną wycieczki, nie podlega zwrotowi.

6. Voucher można zrealizować na travelplanet.pl i zingtravel, oraz poniższych biur podróży, kupując bezpośrednio za pośrednictwem Biura Podróży Travel Planet.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

2. O przyznaniu nagród, zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni bezpośrednio poprzez fanpage Organizatora, informacja ta, pojawi się również w newsach lub informacji pod konkursem „Wygraj podróż na 10 urodziny Seart” oraz poprzez wiadomość mail, która zostanie wysłana na adres mailowy podany w zamówieniu.

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w konkursie oraz nieodebrania przez nią nagrody, nagroda zostanie unieważniona. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców. Reklamacja dopuszczona jest w formie pisemnej, zatrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres korespondencyjny Organizatora, PHUP Seart, Kotlice 103, 26-020 Chmielnik. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

6. Regulamin konkursu dostepny jest w siedzibie Organizatora konkursu, oraz na stronie internetowej SEART.pl

Lista Partnerów biura podróży Travelplanet:

 • Biuro podróży Itaka

 • Biuro podróży Rainbow Tours

 • Biuro podróży Neckermann

 • Biuro podróży Ecco Holiday

 • Atlas Tours

 • Biuro podróży Air Tours Cracow

 • Biuro podróży Logos Travel

 • Prestige Holidays&Tours

 • Biuro podróży Grecos Holiday

 • Sunshine Holiday (Vivaclub)

 • Biuro podróży Exim Tours

 • Klub podróży Horyzonty

 • Biuro turystyczne „Rowerzysta-Podróżnik”

 • Biuro podróży Oskar

 • Biuro podróży Lekier

 • Wygoda Travel

 • Almatur

 • Gama

 • Biuro podróży Delta Travel

 • BUT

 • Funclub

 • Indeks Polska

 • Biuro podróży Otium Travel

 • Biuro podróży Alfa Star

 • Net Holiday

 • Biuro podróży Konsorcjum Polskich Biur podróży

 • Destino Mexico

 • Biuro podróży Sun & Fun Holidays

 • Yobboo

 • Biuro podróży Regent

 • Prima Holiday

 • Matimpex Travel

 • Biuro podróży Wezyr Holiday

 • Comfort Club

 • Sunshine Holiday

 • Biuro podróży Snow Trex

 • Alpetour

 • Biuro podróży Volare Travel

 • Nev-Dama

 • Millenium

 • Biuro podróży Interhome

 • Szarpie Travel

 • BTA Kompas

1